Vlada u Tuzli obustavlja kupovinu službenih vozila, prioritet im smanjenje posljedica koronavirusa


S ciljem ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa Vlada Tuzlanskog kantona donosi niz mjera, a osim izdvajanja finansijskih sredstava za nabavku potrebne medicinske opreme, obustavila je i nabavku putničkih automobila za budžetske korisnike, izuzev Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

S ciljem ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa Vlada Tuzlanskog kantona donosi niz mjera, a osim izdvajanja finansijskih sredstava za nabavku potrebne medicinske opreme, obustavila je i nabavku putničkih automobila za budžetske korisnike, izuzev Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Svjesna da pandemija koronavirusa ostavlja posljedice na cjelokupnu društveno-ekonomsku situaciju u Tuzlanskom kantonu Kantonalna vlada nastoji da, u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlaštenjima i finansijskim mogućnostima te posljedice svede na što manju mjeru.

S tim u vezi na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je zaključkom utvrdila da je njen prioritet očuvanje života i zdravlja građana, kao i očuvanje stabilnosti zdravstvenog sektora. Do sada je odobreno 900.000 KM iz sredstava posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, 200.000 KM iz budžetske rezerve i 100.000 KM iz sredstava Kantonalne direkcije robnih rezervi.

“Putem određenih rješenja, koja su u pripremi, Vlada će definisati način ostvarivanja ušteda u budžetu Tuzlanskog kantona i utvrditi pojedinačne mjere štednje za sve budžetske korisnike. Vlada Tuzlanskog kantona odustaje od nabavke putničkih automobila za budžetske korisnike, izuzev MUP-a, a revidirat će i sve ostale planirane kapitalne izdatake i kapitalne transfere iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020.godinu”, pojasnili su iz Vlade TK.

Realizaciju programa iz namjenskih sredstava Vlada TK je danas odgodila do daljnjeg.

“Sredstva ostvarena uštedama će se, putem programa koje će utvrditi Vlada TK, prerasporediti na budžetske pozicije namijenjene prevenciji posljedica ili otklanjanju posljedica nastalih kao su rezultat pandemije koronavirusa. Ovom prilikom vodit će se računa o privredi na području Tuzlanskog kantona i oblasti zdravstva, ne dovodeći u pitanje finansiranje ustavnih i zakonskih obaveza Tuzlanskog kantona”, kazali su.

Također, Kantonalna vlada nastojat će povećati iznos sredstava namijenjen za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, prvenstveno za subvenciju nabavke sjemena, đubriva i zaštitnih sredstava za proljetnu sjetvu osnovnih poljoprivrednih kultura neophodnih za ishranu stanovništva.

Također, kada je u pitanju podrška poljoprivrednoj proizvodnji, Vlada TK se obavezuje da će od poljoprivrednih proizvođača, koji potpišu ugovore sa Vladom i koji pristupe sjetvi u skladu sa spomenutim programom, putem Kantonalne direkcije robnih rezervi, otkupiti sav višak poljoprivrednih proizvoda koji ne mogu plasirati na tržištu, u količinama koje su neophodne za obnavljanje zaliha Kantonalne direkcije robnih rezervi.

Kada je u pitanju podrška privredi, u vezi sa ranije osiguranom subvencioniranom, beskamatnom, kreditnom linijom u BBI banci, ukupne vrijednosti od 27.150.000 KM, Vlada TK zahtijeva bržu realizaciju postupaka odabira korisnika kako bi sredstva što prije bila upućena krajnjim korisnicima.

Također, Vlada TK će osigurati dodatnih milion konvertibilnih maraka sa Eskrow računa radi osiguranja dodatnih 27.000.000 KM povoljnih kreditnih sredstava za potrebe privrede Tuzlanskog kantona. Kako su naglasili, pivredni subjekti koji u ovom periodu budu otpuštali radnike neće biti obuhvaćeni programima.

Danas donesenim zaključkom Vlada je zadužila Ministarstvo finansija TK da, u skladu sa naprijed definisanim mjerama, pristupi zakonskoj proceduri utvrđivanja izmjena i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, vodeći računa o fiskalnoj stabilnosti i likvidnosti budžeta te dostignutom nivou isplata oblika socijalne i dječije zaštite, dopunskih prava iz BIZ-a i drugih rashoda i izdataka na način da se omogući normalno funkcionisanje svih ustavnih nadležnosti kantona.

“Svi budžetski korisnici su zaduženi da, u cilju realizacije navedene obaveze Ministarstva finansija TK, postupaju u skladu sa rokovima koje utvrdi ministarstvo. Realizacijom Programa javnih investicija Vlada TK će nastojati zadržati kontinuitet investicione aktivnosti u Tuzlanskom kantonu”, naglašeno je.

Vlada Tuzlanskog kantona traži od Vlade Federacije BiH da izmijeni odluku o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kojom bi bilo omogućeno korištenje ukupno akumuliranih sredstava iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Ova sredstva bi bila usmjerena u mjere prevencije novonastale situacije u borbi protiv pandemije koronavirusa na području Tuzlanskog kantona.

Izvor


Pratite BijeljinaCaffe.info putem društvenih mreža Facebook i Instagram.