Štab civilne zaštite Novi Grad donirao zaštitnu opremu Gerontološki centar u Nedžarićima


Štab civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo tokom provođenja mjera sprečavanja širenja koronavirusa i zaštite zdravlja stanovništva, posebnu pažnju posvetio je Gerontološkom centru u Nedžarićima, u kojem je smješteno oko 350 starih i iznemoglih osoba.

Štab civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo tokom provođenja mjera sprečavanja širenja koronavirusa i zaštite zdravlja stanovništva, posebnu pažnju posvetio je Gerontološkom centru u Nedžarićima, u kojem je smješteno oko 350 starih i iznemoglih osoba.

S obzirom na to da je u Centru smještena najosjetljivija kategorija našeg stanovništva, Štab CZ poduzeo je brojne mjere kako bi se korisnici adekvatno zaštitili od oboljenja koje uzrokuje koronavirus.

“Pravovremeno je osigurana zaštitna oprema, zaštitne maske i rukavice, kao i dezinfekcija cijelog prostora, a potom i kontejner za presvlačenje i dezinfekciju odjeće uposlenika. Uz konsultacije sa Štabom, uspostavljene su stroge procedure kretanja osoblja i korisnika, kako bi se što više smanjio direktni kontakt s onima koji odlaze i dolaze u Centar, a time smanjila i mogućnost prenošenja virusa. Također, Štab je odredio i osobu koja je tokom 24 sata kontakt između Centra i Civilne zaštite, kako bi se osigurao stalni protok informacija i učinilo sve da se objekat i njegovi korisnici i uposlenici zaštite od koronavirusa”, naveli su iz Općine Novi Grad.

Načelnik Semir Efendić je danas zajedno sa potpredsjednicima Općinskog vijeća Elvisom Hodžićem i Jasminom Šaljićem, posjetio ovu ustanovu i za potrebe medicinskog osoblja uručio pet zaštitnih maski – vizira, koje besplatno za zdravstvene ustanove proizvodi novogradska firma “Dizart”.

Tom prilikom direktorica Centra Melisa Alibašić – Hadžić upoznala ih je s poduzetim mjerama zaštite osoblja i korisnika centra, istakavši da se osim kontinuirane sistematske dezinfekcije prostorija, vrši maksimalna kontrola ulaska i izlaska u ustanovu, kako ljudi, tako i roba. Uz to, na ulazu u ustanovu mjeri se i tjelesna temperatura, a prilikom ulaska u Centar dezinfikuju se i automobile kao I dvorišni prostor i uniforme uposlenika.

Mjere zaštite od širenja koronavirusa u saradnji Štaba CZ Općine Novi Grad Sarajevo i ove ustanove nastavit će se i u narednom periodu.

Izvor


Pratite BijeljinaCaffe.info putem društvenih mreža Facebook i Instagram.