Privatne apoteke u Sarajevu: Zbog odluke Vlade bit ćemo prinuđeni zaustaviti prodaju maski i rukavica


Privatne apoteke Kantona Sarajevo obratile su se Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, putem Vlade Kantona Sarajevo, sa Zahtjevom za izmjene i dopune Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena od 16. marta 2020. godine, a po kojoj one moraju biti na nivou od 5. marta 2020. Razlog je porast veleprodajnih cijena.

Privatne apoteke Kantona Sarajevo obratile su se Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, putem Vlade Kantona Sarajevo, sa Zahtjevom za izmjene i dopune Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena od 16. marta 2020. godine, a po kojoj one moraju biti na nivou od 5. marta 2020. Razlog je porast veleprodajnih cijena.

U Odluci o mjerama neposredne kontrole cijena u tački IV je naloženo : “Privredna društva i druga pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo, obavezna su za proizvode navedene u Listi, koja je sastavni dio ove odluke, primjenjivati cijene na nivou zatečenom na dan 5.3.2020. godine.”

Razlog izmjene i dopune zbog čega su privatne apoteke Kantona Sarajevo uputile zahtjev federalnoj Vladi o revidiranju Odluke je porast veleprodajnih cijena zaštitnih maski, rukavica i dezinfekcionih sredstava, te su apoteke kao posljednje u distributivnom lancu, kako kažu, prinuđene prodavati iste krajnjim korisnicima ispod veleprodajne cijene, kako ne bi bile sankcionisane shodno odredbama Odluke koja je u koliziji sa Pravilnikom o određivanju visine veleprodajne i maloprodajne marže lijekova.

“Privatne apoteke Kantona Sarajevo su Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predložile izmjene Odluke na način da se veleprodajne i maloprodajne marže obračunavaju u skladu sa zakonskim propisima koji su važili na dan 5.3.2020. godine. Također, obratili su se i Vladi Kantona Sarajevo sa prijedlogom mjera kojima će se nastaviti kontinuirano snabdjevanje tržišta ovim proizvodima. Pored činjenice da apoteke prodaju zaštitne maske, rukavice i dezifenkciona sredstava ispod veleprodajne cijene kako bi formirali cijene na nivou 05.03.2020. godine, apoteke su dodatno suočene sa svakodnevnim kontrolama od strane nadležnih inspekcijskih organa, shodno pozivu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove upućenom građanima da sve eventualno uočene nepravilnosti po pitanju rasta cijena u Kantonu Sarajevo prijave nadležnim inspekicjskim organima”, kaže se u saopćenju.

Kako se navodi, apotekarska djelatnost se u ovom trenutku suočava sa nestašicom i otežanom nabavkom najpotrebnijih sredstava, i nije u mogućnosti obračunati maloprodajne cijene u skladu sa Pravilnikom o određivanju visine veleprodajne i maloprodajne marže lijekova, te posluje negativno sa zaštitnim maskama, rukavicama i dezinfekcionim sredstvima, trpi velike gubitke na ime izdatih kaznenih naloga od strane inspekcijskih organa, i u konačnici, ukoliko Vlada FBiH ne pristupi rješavanju ovog problema, apoteke će biti prinuđene prestati dobavljati zaštitne maske, rukavice i dezinfekciona sredstva, čime bi se prekinuo distributivni lanac i opskrba stanovništva sa u ovom trenutku najneophodnijim proizvodima.

“Farmaceutski sektor je jedan od rijetkih koji trenutno nije zaleđen, i upravo iz tog razloga je izložen ogromnom pritisku.Pokušavaju nabaviti proizvode koji su u ovom trenutku zasigurno najtraženiji proizvodi na svijetu, te samo uz pomoć Vlade FBiH mogu prevazići probleme sa kojima se sučavaju. Apotekma nije u interesu ovakav ishod, ali na ovakav način će biti prinuđeni jer neće moći podnijeti gubitke kojima su izloženi”, zaključuje se u saopćenju.

Izvor


Pratite BijeljinaCaffe.info putem društvenih mreža Facebook i Instagram.