Pravnik Goran Šimić: Objavljivanjem imena osoba koje ne poštuju izolaciju ne krše se ljudska prava


Nakon današnje informacije da će se u Republici Srpskoj objavljivati imena osoba koje ne poštuju izolaciju koja im je propisana zbog suzbijanja širenja zaraze koronavirusom, oglasio se i profesor prava Goran Šimić koji je naveo da se takvom odlukom ne krše ljudska prava.

Nakon današnje informacije da će se u Republici Srpskoj objavljivati imena osoba koje ne poštuju izolaciju koja im je propisana zbog suzbijanja širenja zaraze koronavirusom, oglasio se i profesor prava Goran Šimić koji je naveo da se takvom odlukom ne krše ljudska prava.

Doktor pravnih nauka Goran Šimić je pojasnio kako je ovakva odluka donesena jer se prije svega misli na javno dobro.

“Dobro koje se krši je u ovom slučaju puno manjeg značaja od onoga koje se štiti, što je potrebno učiniti kada su prava u koliziji”, napisao je Šimić na svom Twitter profilu.

Svoju tvrdnju je potkrijepio i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama u kojoj je u članu 8. jasno navedeno u kojeim situacijama se pravo na privatnost može kršiti.

“Svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske. Javne vlasti neće se miješati u vršenje ovog prava osim ako to nije u skladu sa zakonom i neophodno u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti, javne sigurnosti ili ekonomske dobrobiti zemlje, radi spriječavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, ili radi zaštite prava i sloboda drugih”, navedeno je u članu 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Podsjećamo, kako bi građani bili odgovorni i svjesni svojih postupaka, u kriznoj situaciji koja je nastupila sa širenjem koronavirusa u BiH, u entitetu Republika Srpska je donesena odluka o objavljivanju identiteta onih osoba koje prekrše mjeru izolacije jer time ugrožavaju lično, a i zdravlje drugih ljudi. Smatrajući da će se odluka više poštovati ukoliko se imena osoba javno objave, vlasti RS-a su posegnuli za novim pravilima.Izvor


Pratite BijeljinaCaffe.info putem društvenih mreža Facebook i Instagram.