Osobe kojima je prestao radni odnos u KS na biro se mogu prijaviti putem e-maila


Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za sve osobe kojima je prestao radni odnos omogućila je da se prijave na evidenciju nezaposlenih putem e-maila na adrese općinskih biroa prema mjestu prebivališta.

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za sve osobe kojima je prestao radni odnos omogućila je da se prijave na evidenciju nezaposlenih putem e-maila na adrese općinskih biroa prema mjestu prebivališta.

Dokumentaciju koju putem e-maila osobe mogu dostaviti za prijavu na evidenciju nezaposlenih je:
• lična karta;
• dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma);
• dokaz o prestanku rada (obrazac JS 3100, ugovor/rješenje).

Obavezno je u e-mailu napisati kontakt telefon i adresu prebivališta, kako bi radnik biroa mogao dalje kontaktirati po prijemu prijave sa dokumentacijom.

U skladu sa preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a u cilju poduzimanja preventivnih mjera i postupanja po istim zbog proglašene zarazne bolesti izazvane koronavirusom, mole se sve oosbe da koriste ovu novu uslugu prijavljivanja na evidenciju nezaposlenih Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.

E mail adrese prema mjestu prebivališta su: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Sva nova obavještenja i uputstva o radu Javne ustanove “Služba za zapošljavaje Kantona Sarajevo“ Sarajevo bit će redovna objavljivana na zvaničnoj web stranici www.szks.ba.

Izvor


Pratite BijeljinaCaffe.info putem društvenih mreža Facebook i Instagram.