Nenadić razgovarao sa Sattlerom: Evropska unija priprema pakete pomoći za BiH


Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić telefonski je danas razgovarao sa šefom i ambasadorom Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johannom Sattlerom o trenutnom stanju u Kantonu Sarajevo, uzrokovanim pandemijom koronavirusa i proglašenim stanjem prirodne i druge nesreće.

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić telefonski je danas razgovarao sa šefom i ambasadorom Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johannom Sattlerom o trenutnom stanju u Kantonu Sarajevo, uzrokovanim pandemijom koronavirusa i proglašenim stanjem prirodne i druge nesreće.

“Obavijestio sam ambasadora Sattlera o poduzetim aktivnostima na planu prevencije i medicinskog zbrinjavanja, kao o planu i već poduzetim aktivnostima vezanim za ekonomsku situaciju i očuvanje privrede, koja je jako pogođena posljedicama pandemije”, kazao je nakon razgovora premijer Nenadić.

Dodao je kako je bilo govora i o potrebi osiguranja dodatnih kapaciteta za snabdijevanje Kantona medicinskom opremom i sanitetskim materijalom, ali i sa prehrambenim i drugim proizvodima važnim za život građana Kantona Sarajevo.

Izuzetno je važno i u ovakvim životnim situacijama očuvati transparentnost te dostignuti nivo borbe protiv korupcije, kada su izazovi ove vrste posebno naglašeni, usaglašeni je stav ambasadora Sattlera i premijera Nenadića.

Ovom prilikom, ambasador je upoznat i sa poduzetim aktivnostima na provedbi svih do sada donesenih naredbi, sa stanjem zaliha i nivoom spremnosti Kantona Sarajevo da se nosi sa ovim globalnim izazovom.

Razgovaralo se i o položaju migranata i drugih ranjivih grupa, kao i o svim aktivnostima koje su poduzete na ovom planu.

Ambasador Sattler je čestitao Vladi Kantona Sarajevo i premijeru na poduzetim mjerama te istakao da su u toku aktivnosti na pripremi paketa pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini za osiguravanje medicinske opreme i ublažavanja posljedica po privredu.

Dogovoreno je da će se na dnevnoj bazi razmjenjivati informacije između ambasadora i premijera, a posebno ukoliko se dogode promjene određenih okolnosti i prioriteta.

Izvor


Pratite BijeljinaCaffe.info putem društvenih mreža Facebook i Instagram.