Naredba u Sarajevu: Arhitektonski fakultet ustupit će dio zgrade KCUS-u


Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je na današnjoj vanrednoj sjednici donio naredbu Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu da privremeno ustupi jedno krilo zgrade Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za potrebe eventualnog zbrinjavanja pacijenata zaraženih koronavirusom.

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je na današnjoj vanrednoj sjednici donio naredbu Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu da privremeno ustupi jedno krilo zgrade Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za potrebe eventualnog zbrinjavanja pacijenata zaraženih koronavirusom.

Štab je donio i naredbu trgovinama koje su bile izuzete ranijom naredbom Federalnog štaba civilne zaštite, od 19. marta ove godine, da organizuju rad do 16:30 sati, izuzev dežurnih apoteka.

“Donesena je i naredbu kojom se zadužuju općinski štabovi civilne zaštite da u saradnji sa Udruženjem penzionera, Crvenim križem i centrima za socijalni rad kreiraju spiskove osoba starijih iznad 65 godina koji žive sami na području njihovih općina, kako bi im pružili podršku u dostavi neophodnih životnih potrepština. Također, naredba je donesena i općinskim načelnicima i gradonačelniku u Kantonu Sarajevo da radno vrijeme u općinama, odnosno Gradu, organizuju u vremenu od 09:00 do 13:00 sati, a po potrebi i prioritetima i izvan navedenog novoutvrđenog radnog vremena”, naveli su iz Štaba civilne zaštite KS.

Štab je također donio Naredbu kojom naređuje komandantima općinskih štabova civilne zaštite u KS da Štabu civilne zaštite KS dostave sve informacije o vrsti i količini medicinske, zaštitne i druge opreme, koja je nabavljena i koja se trenutno nabavlja u cilju prevencije i sprečavanja daljeg širenja zaraze uzrokovane koronavirusom.

“Informacije trebaju dostaviti u tabelarnom prikazu, sa naznakom kojoj službi, jedinici kao i drugoj instituciji je ista nabavljena. Istom Naredbom im je naloženo da obavezno uvedu 24-satno dežurstvo u općinskim štabovima civilne zaštite i da svakog dana do 10:00 sati dostave imena i prezimena dežurnih osoba sa brojem kontakt telefona Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite”, poručili su.

Članovi Štaba su i na ovoj sjednici analizirali trenutno stanje u sarajevskom kantonu, uzrokovano pojavom i širenjem koronavirusa u našoj zemlji. Razmatrali su i sve mjere i aktivnosti koje su do danas poduzete na provođenju ranijih naredbi svih nadležnih štabova civilne zaštite.

Izvor


Pratite BijeljinaCaffe.info putem društvenih mreža Facebook i Instagram.